Arestio bachgen 14 oed wedi digwyddiad ym Mhorthcawl

5 months ago 4

Dywed Heddlu'r De bod bachgen 14 oed wedi cael ei arestio wedi digwyddiad ym maes parcio Bae Trecco ym Mhorthcawl nos Lun.

Cafwyd hyd i fachgen 14 oed arall yn anymwybodol. Roedd ganddo anafiadau difrifol i'w wyneb a chafodd ei gludo i Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr am tua 20:15.

Mae e mewn cyflwr sefydlog yno.

Mae ymchwiliadau i union amgylchiadau'r digwyddiad yn parhau ond deallir ei fod wedi digwydd ger ardal lle mae tenis bwrdd yn cael ei chwarae.

Mae'r heddlu am i unrhyw dystion i'r hyn a ddigwyddodd i gysylltu gyda nhw.

Dywedodd y Prif Arolygydd Geraint White: "Er bod hwn yn ymddangos yn ddigwyddiad ar wahân, fe fyddwn wastad yn atgoffa pobl o beryglon chwarae castiau sy'n cael eu hybu ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.

"Ry'n ni'n benodol am i rieni siarad â'u plant ac am iddyn nhw bwysleisio bod y math yna o ymddygiad yn gallu arwain at anafiadau sy'n peryglu bywyd."

Read Entire Article